Välkommen till vår hemsida!

Vi ingår numera i Aleris Healthcare (se Östertulls hemsida på Aleris.se) ett av Nordens största koncern inom hälso- och sjukvård. Vi hoppas att du fortsätter att bli nöjd med vår service och upplever vid kontakt med oss professionalism, vänlighet och respekt. Vi erbjuder hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet, då det skapar trygghet för dig. Vår ambition är att hemsidan ska innehålla mycket värdefull information för dig som patient om t ex egenvård och aktuella medicinska nyheter. 

Skriv ut

D-vitamin och kalcium skyddar bara de äldsta

19 mars 2007.

2006-10-12 DAGENS MEDICIN

Vitamin D och kalcium i kombination förhindrar inte benbrott hos hemmaboende kvinnor under 80 år. I dag får 79 000 av dessa kvinnor sådana preparat till en kostnad av 30 miljoner kronor.

Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, efter granskning av flera stora, nya studier.

"Nya undersökningar visar att vi i dag förskriver vitamin D och kalcium på ett delvis ineffektivt sätt. En betydande del ges till grupper där studier inte visar någon nytta med behandlingen." säger Bo Freyschuss, endokrinolog och projektledare på SBU i ett pressmeddelande.

Redan år 2003 kunde SBU konstatera att kombinationsbehandling med vitamin D och kalcium, utan annan behandling mot benskörhet, minskar risken för höftfraktur och andra frakturer utom i ryggkotorna hos äldre kvinnor som bor på institution. Och beläggen för detta är starka, enligt SBU.

Men ingen av de större studier som utförts på kvinnor yngre än 80 år har kunnat visa motsvarande effekt. Däremot kan behandlingen ge en något ökad risk för njursten. Orsaken till att bara de äldsta verkar ha nytta av behandlingen är inte helt klarlagd.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening