Arbetsterapi

dat1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av Landstingets regeländringar har delar av vårdcentralens arbetsterapiansvar från övergått till Rehab Öst.

Detta innebär att du som är i behov av hembesök från arbetsterapeut  och har behov som ej är av neurologisk karaktär kontaktar: Rehab Öst Innerstad, Distriktsarbetsterapi, telefonnummer: 010-105 90 10, Telefontid: 7.00-10.15. Besöksadress: Rehab Öst, Hageby vårdcentral, entréplan. Reception telefonnummer: 010-104 43 25 (för återbud och övriga frågor)

Du som har Neurologiska funktionshinder behöver kontakta Rehab Öst Vrinnevi, Distriktsarbetsterapi, telefonnummer: 010-104 36 24, mån-,ons- och fredag 8.00-8.30 samt tis- och torsdagar kl: 13.00-13.30. Besöksadress: Rehab Öst Vrinnevi, Vrinnevisjukhuset, uppgång F.

Eventuell återlämning av hjälpmedel sker på Rehab Öst, Hageby vårdcentral. Öppettider: måndag - torsdag 7.30-17.00 samt fredag 7.30-15.00. 

Skriv ut

Hjälpmedel - allmän information

21 januari 2008.

Hjälpmedel kan tillhandahållas som ett avgiftsfritt lån till invånare i Östergötlands län, efter att en medicinsk behovsbedömning gjorts, utifrån gällande Riktlinjer och Tillämpningsanvisningar. Vid behov av en sådan bedömning ska du vända dig till en arbetsterapeut på Rehab Öst Norrköping. Det är arbetsterapeuten som förskriver de flesta hjälpmedel.

Skriv ut

Combination of Physical Exercise and Computer Use Protective Against MCI in Late Life

26 april 2010.

"Moderate physical exercise, such as brisk walking, biking, and swimming, may be beneficial in terms of reducing the risk of MCI, and we also know that mentally stimulating activities also reduce the risk of dementia or cognitive impairment. What our study showed is that when you combine moderate physical exercise and computer use there is an additive beneficial effect," principal investigator Yonas E. Geda, MD, MSc, a neuropsychiatrist and an associate professor of psychiatry and neurology at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, told Medscape Psychiatry.

Skriv ut

Brain Training Programs Do Not Increase Cognitive Function

26 april 2010.

MEDSCAPE April 21, 2010 - Commercial brain training programs that are widely claimed to increase cognitive function have received a failing grade.

In a large study of more than 11,000 healthy adults between the ages of 18 and 60 years, those who did computerized brain training exercises 3 times a week for 6 weeks actually showed less improvement in cognitive function than control participants who did not train their brains, but merely surfed the Internet instead, according to new research reported online April 20 in Nature.

Skriv ut

Bra produkter för äldre - en växande marknad

13 maj 2009.

72 procent av befolkningen i Sverige över 70 år är i behov av olika hjälpmedel i hemmet - nu eller inom en nära framtid - men bara 36 procent har skaffat dem. Det här visar en undersökning som SIFO genomfört för Hjälpmedelsinstitutet bland 800 av Sveriges pensionärer och anhöriga.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening