Astma/KOL/Allergimottagning

astm1

Astmamottagningen erbjuder medicinsk service i form av utredning, tobaksslutarstöd, rådgivning, spirometri (Spida 5, datoriserad lungfunktionsutredning), kontroll av inhalationsteknik med mera. Sedan början på 2009 kan vårdcentralen utföra pricktest med standardpanel för vanligt förekommande luftburna antigen. Astmasköterskan har nära samarbete med astmaansvarig läkare.

Skriv ut

Lungfunktionsundersökning

18 april 2010.

Majoriteten av rökare får en raskare försämring av sin lungkapacitet jämfört med ickerökare. Denna försämring leder hos många till den fruktade sjukdomen KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) vilket innebär nedsatt lungfunktion och kronisk inflammation i luftvägarna. Man orkar inte anstränga sig som friska och oftare drabbas av plågsamma, långdragna luftrörsinfektioner med andtäppa, pip i bröstet och orkeslöshet.

spiro2

Spirometri är en lungfunktionsundersökning som görs med hjälp av en apparat kopplad till ett datorprogram. Genom att blåsa i ett speciellt mätinstrument, registreras lungans elasticitet och kapacitet. Programmet beräknar också den så kallade lungåldern.

Du som är rökare och över 45 år erbjuds kostnadsfri bedömning av lungfunktionen. Vi hoppas kunna ge dig ett bra underlag för beslut om dina fortsatta rökvanor.

Skriv ut

Pricktestmottagning

07 maj 2009.

Vårdcentralen kan från och med januari 2009 erbjuda pricktest för luftburna ämnen som kan framkalla allergiska ögon- och näsbesvär.

Skriv ut

Adrenalinpenna - rutiner

04 maj 2009.

Adrenalinpenna Anapen ska bara förskrivas via allergolog och bara om det har förelegat anafylaktisk reaktion. För mer detaljer se vårdprogram.
Skriv ut

Nikotinplåster är lika bra som Champix

03 april 2008.

JANUSINFO Expertgruppsutlåtande från Läksak: Vareniklin (Champix) gav inte signifikant fler rökfria ett år efter behandlingsstart än nikotinplåster. Däremot drabbades cirka 40 procent av illamående jämfört med cirka 10 procent av de plåsterbehandlade i en studie.
Skriv ut

Irritanter och retämnen vid nässelutslag eller eksem

26 mars 2006.

I samband med nässelutslag eller ett "blossande" eksem brukar man uppmana patienten att undvika vissa födoämnen. Det är ämnen som man INTE i egentlig mening är allergisk mot, men som retar den redan irriterade huden och därigenom ökar klådan i skinnet. Det blir ofta till en ond cirkel, klåda - utslag - mera klåda. Genom att undvika dessa "irritanter/retämnen" under cirka 1-2 veckor hjälper man kroppen att minska reaktionen.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening