Blodtrycksmottagning

bt3
Skriv ut

24-timmars (ambulatorisk) blodtrycksmätning

07 oktober 2010.

Vid förhöjt blodtrycksvärde som misstänks bero på "vitrockseffekt" (anspänning i samband med besök och närvaro av sjukvårdspersonal) kan ambulatorisk blodtrycksmätning ge medicinskt mer pålitliga mätresultat och därmed förhindra överdiagnostik och överbehandling. Växlande, hoppande blodtryck eller gränsvärden (borderline hypertension) kan också med fördel kontrolleras med 24-timmars blodtrycksmätning.

Skriv ut

Varför mäts blodtryck i svensk sjukvård ofta rutinmässigt i liggande?

09 maj 2009.

Redan 2001 påpekade jag i Läkartidningen [1] att man i alla anvisningar från blodtrycksexpertis för hur man rutinmässigt ska mäta blodtrycket slår fast att det ska mätas i sittande [2-4]. I de flesta av dessa dokument står inte ens angivet liggande som ett alternativ till sittande! I praktiskt taget alla de stora blodtrycksstudierna bygger resultaten på blodtrycket mätt i sittande. Trots detta har jag den senaste tiden träffat flera patienter som trots protester blivit ombedda att lägga sig vid blodtrycksmätningen.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening