Barnavårdscentral (BVC)

bvc

På Barnavårdscentralen (BVC) jobbar våra två sjuksköterskor Carina och Christina med gedigna specialkunskaper inom barnhälsovård. Christina har tidigare jobbat som barnsjuksköterska. En gång i veckan sker även en läkarkontroll enligt Barnhälsovårdens rutiner. BVC-personal har också nära samarbete med Familjecentralen i området. Sedan början på 2010 deltar, förutom våra två allmänläkare Martin Falck och Olle Mattsson, även barnläkaren Tobias Ekenlie i våra planerade barnhälsokontroller.

Skriv ut

Screening för postpartum depression

10 oktober 2010.

Som nybliven småbarnsmamma är livet inte alltid bara glädje och skratt. Efter förlossningen sker hos ca 13 % av kvinnor en mystisk och biologiskt svårförklarlig förändring i nervsystemet som gör att de drabbas av en depression. Mamman är då inte fullt kapabel att känna sann glädje och njutning med moderskap utan känner istället en obehaglig oro, nedstämdhet, trötthet som förtär den upprymdhet man normalt borde känna. En deprimerad mamma kan inte heller ta hand om sitt nyfödde barn på ett optimalt sätt och störningar kan uppstå i barnets tidiga utveckling. 

Skriv ut

Barnvacciner säkra och livräddande

11 februari 2009.

Rapport från Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU)

Nyttan med Sveriges program för barnvaccinationer är mycket större än riskerna för eventuella biverkningar. Erfarenheter från många länder och den samlade forskningen visar att de sjukdomar som vaccinerna skyddar mot är mycket mer riskfyllda än själva vaccinerna.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening