Skriv ut

Läkemedel minskade inte risk för diabetes och hjärtsjukdom

23 april 2010.

DAGENS MEDICIN: Två rapporter från en stor internationell studie, kallad Navigator, presenteras nu i tidskriften New England Journal of Medicine. Syftet var att undersöka om två läkemedel var för sig eller tillsammans kan bidra till att förebygga diabetes och hjärtkärlsjukdom hos personer med nedsatt glukostolerans, ett förstadium till sjukdomen.

De 9 306 personerna i den dubbelblinda, randomiserade studien hade även hjärt-kärlsjukdom eller riskfaktorer för sådana sjukdomar. De fick antingen valsartan som blockerar renin-angiotensinsystemet, nateglinid som stimulerar insulinfrisättningen, eller placebo. Alla fick dessutom genomgå ett program för livsstilsförändringar.

Efter fem år hade 33,1 procent i valsartangruppen utvecklat diabetes jämfört med 36,8 procent i placebogruppen. Det var dock ingen skillnad i förekomsten av hjärt-kärlproblem. För dem som fick nateglinid sågs inga skillnader jämfört med dem som fick placebo, förutom lägre förekomst av hypoglykemi, för lågt blodsocker.

I en kommenterande artikel i tidskriften konstaterar diabetesspecialisten David Nathan vid Harvard Medical School i Boston, USA, att de två undersökta läkemedlen har liten effekt för att förebygga diabetes och minska risken för hjärtkärlsjukdom. För närvarande är det därför bäst att satsa på livsstilsförändringar och i vissa fall behandling med metformin för att bekämpa diabetesepidemin i världen, skriver han.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening