Distriktssköterskemottagning

dsk2
Vi har flera distriktssköterskor med särskilda kunskaper och god erfarenhet inom äldrevård och hemsjukvård. Distriktssköterskan har god kännedom om områdets patienter med återkommande hemsjukvårdsbehov och gör självständiga bedömningar vid sår-, stomivård, omläggningar, katetervård, läkemedelshantering i hemmet, insulingivning. Olika medicinska frågor handläggs på egen hand eller i samråd med ansvarig läkare.

Skriv ut

Samordnad vårdplanering för patienter i ordinärt boende

10 oktober 2010.

Om du eller din anhörig hamnar på sjukhuset, beror det troligen på någon allvarlig orsak. När det är dags för hemgång, kan sjukdomen eller dess följder fortfarande förorsaka en påtaglig försämring av den kroppsliga och/eller mentala funktionsförmågan. Innan utskrivningen tas det då kontakt från det s k Vårdplaneringsteamet som består av bl a sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt kommunens biståndshandläggare. Vårdcentralen Östertull betalar varje månad en avgift för att upprätthålla denna service.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening