Fotmottagning


fot2

På Fotmottagningen tjänstgör två fotterapeuter vissa dagar i veckan. Målgruppen är patienter som på grund av diabetes eller reumatologisk sjukdom löper större risk för symtom och skador i foten.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening