Skriv ut

Välkommen student

28 mars 2010.

st2Välkommen till vårdcentralen som student. Österull har drivits i privat regi sedan sept 2003 och samarbetat med Hälsouniversitetet i utbildningen av framtidens hälso- och sjukvårdspersonal och sedan flera år tillbaka har vi tagit emot läkar-, sjuksköterske-, distriktssköterske-, arbetsterapeut- och vårdadministratörstuderande och erbjuder handledning och träning i praktisk primärvård.

Strimma-grupp har funnits under flera terminer och utbildat inom läkar-patient möte under handledning av specialistläkarna Göran Granström och Olle Mattsson. Inför din praktik är det viktigt att Du tar kontakt med handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart.

Vi är cirka 25 medarbetare och drygt 9 200 personer är listade hos oss.

Introduktion

Inför din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är det viktigt att du tar kontakt med din handledare eller annan angiven kontaktperson senast en vecka före praktikstart. Samtliga studenter får en eller flera handledare. Som student ansvarar du för att ta med din individuella inlärningsplan så praktiken kan planeras utifrån den, så att du får ut så mycket som möjligt av din praktik hos oss.

Patienter

Vi arbetar med Primärvård där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. Vi har flera olika specialistmottagningar att erbjuda våra patienter. För mer information se specialistmottagningar. 

Allmän information

Vårdcentralen är öppen mellan kl. 07.30-17.00 måndag - fredag. Från 090901 har vi även öppet måndag - torsdag kl 17.00-19.00, endast för tidsbeställda läkarbesök.

 Alla helgdagar är bemannade med en distriktssköterska. Patienter når oss via telefon eller via e-post. Alla besök till Vårdcentralen bokas i förväg. Vi möter våra patienter på mottagningen eller vid behov i hemmet.

Praktisk information

IT

VC Östertull AB använder, som resten av Landstinget i Östergötland Cosmic journalsystem.

Arbetskläder

Arbetskläder finns att låna på vårdcentralen. Ta med egna bekväma skor och namnskylt.

Frånvaro

Frånvaro anmäls till vårdcentralen enligt överenskommelse.

Fika/Lunch

Många tar med egen mat och värmer i mikrovågsugnen. Det finns också lunch restaurang och en affär nära vårdcentralen. Vi har kaffeautomat med olika sorters kaffe, te, med mera (kostnadsfritt).

Sekretess och tystnadsplikt

Tänk på att du har tystandsplikt kring allt som rör patienter. Tystnadsplikten gäller även på din fritid och då du avslutat din VFU.

Bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt hittar du i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), främst i 7 kap. och i 2 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Brott mot tystnadsplikten kan medföra straffansvar enligt brottsbalken (1962:700) 20 kap. 3 §, vilket kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Med tystnadsplikt menas här såväl handlingssekretess som tystnadsplikt.

Observera att tystnadsplikten är ovillkorlig och gäller även efter att du har slutat din VFU period.

Läs mer om offentlighets- och sekretesslagen

Hygien

Några grundläggande regler är att man inte får bära ringar, armband eller klocka i samband med vårdarbete. Långt hår ska fästas upp. Arbetsklädseln ska bestå av kläder som vårdcentralen tillhanda håller och den ska vara kortärmad. För mer information se bifogade länkar.

Läs om landstingets hygienregler på den här sidan.

Adress och karta

Vårdcentralen Östertull
Vikboplan 7, 601 82 NORRKÖPING
Telefon: 010-1044255
Fax: 010-1044273

Vilka busslinjer kan jag ta till vårdcentralen ?

Buss 116 och spårvagn nr. 2

Var ligger busshållplatsen ?

Buss 116: Hållplats Tullhusgatan, följ Odalgatan 300 m. Vårdcentralen ligger på vänster sida vid f d Posten.
Buss 116: Hållplats Storgatan, följ Nygatan över Ö Promenaden, fortsätt Odalgatan ca 150 m. mot Vikboplan
Spårvagn 2: Hållplats Centralbadet, korsa Ö Promenaden via Nygatan.

Hur kommer jag till vårdcentralen om jag färdas med bil ?

Norrifrån: Ståthögaleden - Ö Promenaden, sväng vänster Lindövägen därefter höger Odalgatan.
Söderifrån: E22 - Ö Promenaden, första avfarten till höger, följ Odalgatan

 

 

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening