Skriv ut

Digitalisanvändning kan döda

28 mars 2010.

Under 2007 har en svensk studie publicerats om Digoxins effekt vid långtidsbehandling av förmaksflimmer.  Digitalis har länge använts vid diagnosen förmaksflimmer i tron att det skulle ge positiva effekter.  Studien, som bygger på uppgifter ur Riks-HIA och innehåller data på 20 000 patienter, har emellertid visat att digitalis vid enbart förmaksflimmer utan samtidig hjärtsvikt ökar risken för död med cirka 40% jämfört med att inte ha Digoxin alls.


Forskarnas slutsats är att behandling med digoxin är en oberoende riskfaktor för att öka dödligheten i patientgruppen med enbart förmaksflimmer. De poängterar dock att detta endast gäller långtidsbehandling.

Efter att ha tagit del av denna publicering har vårdcentralen tagit ut statistik på de egna listade som stått på Digoxin eller Lanacrist. Samtliga hade diagnosen förmaksflimmer (med eller utan påvisad hjärtsvikt) och de allra flesta blev insatta på digitalis via sjukhusspecialister. Patientlistan delades upp efter ansvarig läkare och ett personligt brev skickades till samtliga där i patientjournalen inte fanns några uppgifter eller hållpunkter för samtidig förekomst av hjärtsvikt. I brevet förklarades dessa nya rön och patienterna uppmanades att sluta med läkemedlet samtidigt som vi erbjöd kontakt och EKG-kontroll ifall några nya subjektiva obehag tillkommer. Av de 15-tal patienter som slutade behövdes återinsättning i 2 fall på grund av ökade andningsbesvär, troligen på grund av latent hjärtsvikt.

Genom denna ministudie har vi reducerat andelen onödiga och farliga användandet av ett potent läkemedel och förbättrat vården.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening