Livsstilsmottagning

hs1
Livsstilsmottagning innebär ett samarbete mellan olika personalkategorier där utifrån ett antal flödesscheman fördelas rollerna. Tobaksrökning är den största enskilda risken för folkhälsan i vårt land. Därför jobbar vi aktivt med denna hälsofråga. Öven brist på regelbunden fysisk aktivitet är stor riskfaktor. I samband med besök tas dessa frågor upp och dokumenteras i patientjournalen. En djupare analys görs sedan för att kartlägga och öka motivationsgraden för positiva förändringar.
Skriv ut

Socialstyrelsens riktlinjer om livsstilsfrågor

14 oktober 2010.

Socialstyrelsen vill införa helt nya riktlinjer där vården ska arbeta mer aktivt för att vi ska förändra våra levnadsvanor.

RÖKNING

Riktlinjerna ger rekommendationer för de omkring 850 000 personer som röker varje dag. Särskilda riskgrupper är gravida och ammande och personer som ska genomgå operation.

Rådgivning på telefon har stor effekt på rökstopp.

Webb- och datorbaserad rådgivning har medelstor effekt.

Nikotinläkemedel (t ex tuggummi, sprej, plåster som komplement till rådgivning har stor effekt.

Läkemedel som Champix ger mindre abstinensbesvär.

Antidepressiva läkemedel som Voxra och Zyban minskar röksug.

Gravida eller ammande som snusar bör få rådgivning.

Hypnos och akupunktur har otillräckligt vetenskapligt underlag.

ALKOHOL

Män som dricker mer än 14 standardglas per vecka och kvinnor som dricker mer än 9 glas per vecka har ett riskbruk. Hit hör 14 procent befolkningen i Sverige.

Webb- och datorbaserad alkoholrådgivning minskar alkoholkonsumtionen.

Rådgivning till gravida har måttlig till stor effekt.

Småbarnsföräldrar som har riskbruk kan brista i omvårdnanden av sitt barn och bör få rådgivning.

OHÄLSOSAMMA MATVANOR

Den som äter grönsaker och rotfrukter, frukt och bär samt fisk och skaldjur mindre än en gång i veckan, samts nacks, läsk, kaffebröd och godis tre till fyra gånger i veckan anses ha ohälsosamma matvanor. Hit hör var femte person i Sverige.

Kvalificerad rådgivning bör ges till personer med ohälsosamma matvanor.

Dåliga matvanor bör bytas ut mot Livsmedelsverkets rekommendationer.

Ät mycket frukt och grönt, till exempel tre frukter per dag och två rejäla nävar grönsaker per dag.

Välj fullkornsvarianter av bröd, flingor, gryn, pasta och ris.

Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.

Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan.

OTILLRÄCKLIG FYSISK AKTIVITET

Den som rör på sig, till exempel promenererar, mindre än trettio minuter per dag är inte tillräckligt fysiskt aktiv. Mer än var tredje vuxen rör på sig för lite.

Rådgivning bör ges till personer som rör sig för lite

Fysisk aktivitet på recept anpassad efter individen har måttlig effekt tillsammans med rådgivning.

En stegräknare som noterar antal steg har måttlig effekt tillsammans med rådgivning.

Skriv ut

Gruppträning minskade behov av läkare på vårdcentral

14 september 2010.

Det går att öka livskvaliteten och minska antalet distriktsläkarbesök bland patienter med måttlig till hög risk för hjärt-kärlsjukdom genom att erbjuda dem en intensiv livsstilsintervention på en vårdcentral.
Skriv ut

Screening

01 maj 2010.

Vad är screening?

Screening betyder medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera en sjukdom, innan individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen. Avsikten med screening är att hitta sjukdomar hos befolkningen så tidigt att det med behandlingsmetoder går att minska risken för dödsfall och lidande.

Skriv ut

Diabetesscreening

18 april 2010.

Typ 2 diabetes (sockersjuka, åldersdiabetes) uppstår oftast över 40-45 års åldern och i typiska fall vid fysiskt inaktivt levnadssätt och övervikt. Diabetes börjar som regel smygande och i under en ganska lång tid (ibland månader - år) efter debuten märks inga subjektiva tecken.

Skriv ut

Hälsoprofil och hälsokontroll

28 mars 2010.

Hälsoprofil

Från och med 2010 kommer vårdcentralen stärka sin profilering för hälsofrämjande och sjukdomspreventiv verksamhet. Vi erbjuder våra listade en lång rad service som alla syftar till att i god tid upptäcka och motverka allvarliga hälsorisker som obehandlat leder till sjukdom, lidande och förtida död.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening