Skriv ut

Fakta om Östertull

26 mars 2006.

otv1

Vårdcentralen Östertull har sedan 2003 drivits i privat regi med vårdavtal. Det innebär i korthet att Landstinget sätter tydliga ramar kring vårt åtagande och de medicinska krav som måste uppnås.

Personalen har 2003 följt med till det privata bolaget och utvecklingsarbetet har tagit fart. Nya administrativa som medicinska rutiner har införts för att säkerställa vårdens kvalitet. För närvarande är vi 25 medarbetare.

Fyra läkare har sedan starten bemannat vårdcentralen och kunnat säkra en god tillgänglighet och kontinuitet. Vi erbjuder en hög medicinsk kompetens. Alla våra läkare är specialister i allmänmedicin och har arbetat hos oss länge. Vår personalomsättning också i övrigt är mycket låg. Att personalen trivs hos oss är också en trygghet för dig som patient.

Sedan privatiseringen har ägarbolaget Vårdcentralen Östertull AB axlat rollen att styra verksamheten. Vi har uppnått fera av landstinget förutbestämda kvalitetskrav med råge. Telefontillgängligheten har alltid legat på hög nivå. I kvalitetsindikatorer inom läkemedelsområdet har vi placerat oss bland de bästa vårdcentraler i länet.

2009 var ett avgörande år för verksamheten i och med att fritt vårdval införts med 1 september 2009 även i Östergötland. Det innebär att vi får mer än någonsin fokusera på att framstå som en vårdenhet som skapar och behåller förtroende hos norrköpingsbona och våra uppdragsgivare. Vårt sätt att uppnå detta är att ständigt utveckla och förbättra vår service, våra arbetsmetoder, patientsäkerhet, vårt bemötande, våra medicinska kunskaper och färdigheter.

Vi har definierat vår vision i att vara den vårdcentral i Östergötland som lägger störst vikt vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. Vi vill framhäva det självklara att det är bättre att förebygga sjukdom och ohälsa än att försöka behandla dem i efterhand när skadan redan har skett. Då majoriteten av dagens sjukdomspanorama, de så kallade folksjukdomarna (övervikt, diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, obstruktiv lungsjukdom, psykisk ohälsa, ryggont) som människor behöver söka för beror på ofördelaktig livsstil, är det logiskt att angripa dessa problem vid dess framkallande orsaker. Att hitta metoder för att lyckas förändra människors livsstil och beteende är en stor utmaning för sjukvården idag och vi vill vara i framkanten av detta engagemang.

Vi anstränger oss för att på ett mångsidigt sätt hjälpa och stödja våra patienter i deras strävan för ett hälsosammare liv. Vi är redan mycket måna att ta tid för dialog kring alkoholvanor, tobaksanvändning, fysisk aktivitet och stress - faktorer som påverkar ditt liv. Vi bevakar och tar till oss snabbt nya forksningsrön som ger oss redskap för att öka förståelse för metoder som främjar betendeförändringar. Våra medarbetare har genomgått utbildning i motiverande samtalsmetodik samt kognitivt förhållningssätt och avser att förbättra våra kunskaper ytterligare.

Vi förskriver FaR (Fysisk aktivitet på Recept) och ordinerar tobaksslutarstöd. Vårdcentralen även initierar olika motionsaktiviteter för våra patienter. Under 2009 erbjöd vi kurs i Qigong som är en mjuk motionsform som passar alla åldrar.

Vi ser det självklart att du vid kontakt med oss ska mötas av vänlighet och förståelse. Det är faktiskt en viktig del av vården. Vi jobbar vidare på att kunna erbjuda en hög tillgänglighet, då det skapar trygghet för dig. Det ska alltså gå lätt att komma i en första kontakt med oss via telefon och mail. Och det ska gå att få besök inom rimlig tid. Det är viktigt att du är delaktig i behandlingen för att vården ska fungera riktigt bra och vi uppmuntrar att dela med oss dina intryck och erfarenheter om den vård och bemötande du erhållit.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening