Skriv ut

Blanketter och frågeformulär

05 maj 2006.

Någon eller några av nedanstående blanketter kan efter hänvisning från sköterskan skrivas ut, besvaras och medtas till läkarbesöket. Dessa är beprövade och validerade frågeformulär och används runtom i landets vårdenheter. Syftet är att underlätta samtalet med din läkare och skapa ett bra underlag för dialogen med oss.

Blodtryckskontroll i Hälsans rum

Sjukskrivning

Allergi

Psykiska besvär

Demens

Infektion

Smärta

Hälsoenkät

Urinvägar

Kvinnosjukdom

Test

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening