Skriv ut

Nagelsvamp - Läkemedelsverkets rekommendation

13 april 2006.

En av anledningarna till att Läkemedelsverket ger ut denna behandlingsrekommendation är annonskampanjer i tidningar och på TV om nagelsvamp. Oftast är tånagelförändringar (fula tånaglar) enbart av kosmetisk betydelse, och behandling är inte nödvändig.

Tånagelförändringar orsakas bara i hälften av alla fall av svampinfektion. Vid misstanke om nagelsvamp görs därför alltid en svampodling. Även efter behandling med svampmedel får endast hälften av de behandlade patienterna helt återställda naglar.

Svampmedel ska endast användas om svampodlingen är positiv (visar på svampinfektion) och tånagelförändringarna ger stora besvär (värk, inflammation med rodnad, varig sekretion)

Om det finns ett behov av behandling, kan svampdödande nagellack användas vid infektion av enstaka tånaglar och om inte alltför stor del av nageln är angripen. Behandlingen är långvarig och pågår i sex månader för fingernaglar och ett år för tånaglar.

Om flera naglar är angripna, eller om svampinfektionen är spridd till stora delar av nageln och/eller omkringliggande hud, behandlar man vanligtvis med läkemedel i tablettform. Eftersom läkemedlet terbinafin i sällsynta fall orsakat svåra hudbiverkningar ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkaren om sådana biverkningar uppstår.

Eftersom utläkningen av naglarna tar tid, kan behandlingsresultatet inte utvärderas förrän efter ett år.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening