Egenvård

I dagens informationssamhälle har man tillgång till så mycket medicinsk information att man med hjälp av dessa kunskaper och sunt förnuft många gånger själv kan ta hand om sitt hälsoproblem, vanliga och enklare krämpor som vi alla då och då drabbas av i livet.

När enkla åtgärder och medel inte räcker till, kan man få råd av specialutbildad sjuksköterska eller apotekspersonal över åtgärder, receptfria läkemedel och naturprodukter.

egenv

Apoteket och de flesta landstingen tillhandahåller välskrivna och lättförståeliga egenvårdsråd på sina hemsidor t ex Örebro Läns Landstings egenvårdsbrochyr för barn och för vuxna. En länsövergripande rådgivningssida är sjukvårdsrådgivningen.se. Vi lägger också upp här nyheter och intressanta artiklar inom egenvård utan anspråk för heltäckande matarial.

Skriv ut

Blanketter och frågeformulär

05 maj 2006.

Någon eller några av nedanstående blanketter kan efter hänvisning från sköterskan skrivas ut, besvaras och medtas till läkarbesöket. Dessa är beprövade och validerade frågeformulär och används runtom i landets vårdenheter. Syftet är att underlätta samtalet med din läkare och skapa ett bra underlag för dialogen med oss.

Blodtryckskontroll i Hälsans rum

Sjukskrivning

Allergi

Psykiska besvär

Demens

Infektion

Smärta

Hälsoenkät

Urinvägar

Kvinnosjukdom

Test

Skriv ut

Nagelsvamp - Läkemedelsverkets rekommendation

13 april 2006.

En av anledningarna till att Läkemedelsverket ger ut denna behandlingsrekommendation är annonskampanjer i tidningar och på TV om nagelsvamp. Oftast är tånagelförändringar (fula tånaglar) enbart av kosmetisk betydelse, och behandling är inte nödvändig.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening