Skriv ut

Hälsosam livsstil skyddar hjärtat

24 juli 2009.

SvD: Två av världens allra största undersökningar ger nu de bästa bevisen hittills på att en hälsosam livsstil verkligen lönar sig och skyddar mot sjukdomar. Forskarna pekar ut de viktigaste insatserna som kan rädda liv.

Budskapet att hälsosamma vanor håller oss friskare lär väl inte ha undgått någon vid det här laget. Men trots det massiva utbudet av hälsoråd har det ändå funnits en osäkerhet och en tveksamhet om de konkreta goda effekterna verkligen är så stora och bevisen så välunderbyggda som folkhälsopropagandan hela tiden gett sken av.

Nu föreligger dock de mest solida resultaten hittills och de bekräftar med otvetydig tyngd att de gamla etablera hälsoråden fortfarande håller måttet och alltså är väl värda att följa.

En slutsats är att folkhälsoarbetet och sjukvården nu måste ta nya tag och verkligen hjälpa människor att ändra sina vanor.

Bland världens alla hälsostudier finns två som sticker ut därför att de omfattar så många och därför att de pågått så länge. Det handlar om epidemiologi, det vill säga studier där ett stort antal personer intervjuas om sina levnadsvanor och undersöks noga för att därefter följas i fler år vad gäller sjukdomar och dödsfall.

Den ena omfattar 83000 amerikanska sjuksköterskor som intervjuades i början av 90-talet. I den andra ingår 20000 manliga amerikanska läkare som följts sedan 1980-talet.

Båda dessa undersökningar publicerar nu veckans nummer av den amerikanska läkartidningen Jama uppföljningar av utvecklingen under 14 respektive 22 år och båda visar att i princip sex livsstilsfaktorer är de mest hälsofrämjande.

Rapporterna redovisar dels risken för i kvinnornas fall att få högt blodtryck, dels i läkarnas fall att drabbas av hjärtsvikt. Båda studierna identifierar alltså viktiga livsstilsvanor som mest hälsosamma.

De är normal vikt under 25 i BMI, att inte röka, att träna regelbundet, moderat alkoholintag (inte för mycket och inte för litet) och goda matvanor som konsumtion av frukostflingor, frukt och grönt och lågsaltprodukter plus för kvinnornas del också extra tillförsel av folsyra (ett B-vitamin).

Slutsatsen förkvinnorna är att de som hade samtliga sex lågriskfaktorer fick hela 80 procent lägre risk att utveckla högt blodtryck under uppföljningstiden. Dock var det mycket få som klarade den hälsobedriften: endast 0,3 procent av samtliga undersökta kvinnor levde så hälsosamt.

För kvinnornas del visade det sig att vikten var den mest utslagsgivande hälsofaktorn. Feta kvinnor hade nästan fem gånger högre risk att få högt blodtryck än smalare kvinnor med BMI under 23.

Också för männen framkom en påtagligt minskad risk för hjärtsvikt och även diabetes. För män som inte hade en enda hälsosam livsstilsfaktor var risken att få hjärtsvikt under livstiden 21 procent mot 10 procent, alltså hälften, för dem som klarade att leva upp till fyra eller fler av faktorerna.

Kommentarerna till resultaten är genomgående mycket positiva. I tidningen Jama skriver den amerikanska hjärtläkaren Véronique Roger att det nu klart visats att en hälsosam livstid hjälper till att förhindra hjärtsjukdomar och därmed förbättrar hälsan avsevärt.

Hon menar att det nu är både enskilda individers och samhällets uppgift att ta ansvar för hälsoutvecklingen och göra det förebyggande arbetet än mer effektivt än idag.

Den svenska hjärtläkaren Joep Perk i Oskarhamn uttalar sig för det europeiska hjärtläkaresällskapet och pekar på att resultaten är speciellt viktiga eftersom de gäller också kvinnor som är relativt få i studier av metoder för att förebygga hjärtsjukdomar.


De 5 bästa hälsotipsen:

1. Håll vikten (helst under 25 BMI).

2. Fimpa cigaretten och sluta att röka.

3. Träna regel bundet (motsvarande cirka 30 minuters promenad varje dag)

4. Drick moderata mängder alkohol (motsvarande ett-två glas vin per dag)

5. Ät god kost som mycket frukt och grönt, mindre salt, mer fibrer.

* * *

De två stora studierna drivs av två olika fortskargrupper i Boston.

Den som gäller kvinnor kallas Nurses'Health Study och har pågått sedan 1991. Omfattar 83800 kvinnor. Ledare Luc Djoussé, Harvard Medical School, Boston.

Den andra kallas Physicians Health Study och startade 1982. Omfattar 20900 manliga läkare. Ledare John Forman, Harvard Medical School, Boston.

Måste jag börja på gym?

Nej, att gå på gym är inte nödvändigt om du vill förbättra din hälsa eller förebygga dina hälsorisker. Raska promenader är faktiskt den vanligaste motionsformen i Sverige och fungerar utmärkt som fysisk aktivitet.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening