Skriv ut

Träning fick diabetikers betaceller att fungera bättre

21 oktober 2009.

DAGENS MEDICIN: Medelhög intensitet på träningen kan vara bäst för den som vi förbättra funktionen på sina betaceller, enligt en ny studie.

Det är sedan länge fastslaget att fysisk aktivitet förbättrar insulinkänsligheten vid typ 2-diabetes. Huruvida träning också förbättrar funktionen av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln är mindre utforskat, enligt amerikanska forskare bakom en ny studie.

De lottade 387 överviktiga vuxna personer med stillasittande livsstil till tre olika träningsprogram under åtta månader: låg träningsdos och medelhög intensitet, låg träningsdos och hög intensitet samt hög trängingsdos och hög intensitet.

Deltagarna följdes sedan upp med olika metabola parametrar.

Forskarna konstaterar att alla tre typerna av träningsprogram medförde förbättrad betacellsfunktion, mätt med så kallat dispositionsindex efter glukosbelastning.

Deltagarna som tränat med medelhög intensitet fick dock en större förbättring än personerna i de andra två grupperna.

Deltagarna som tränade med hög intensitet fick visserligen förbättrad insulinkänslighet men detta kompenserades till viss del av de fick lägre så kallat akut insulinsvar.

Forskarna bakom studien som bland annat är verksamma vid Duke University Medical Center i Durham, North Carolina, vill dock inte rekommendera någon träningsmetod framför en annan. De efterlyser mer långsiktiga studier på området.

Den aktuella studien publiceras i det senaste numret av tidskriften Diabetes Care.

Måste jag börja på gym?

Nej, att gå på gym är inte nödvändigt om du vill förbättra din hälsa eller förebygga dina hälsorisker. Raska promenader är faktiskt den vanligaste motionsformen i Sverige och fungerar utmärkt som fysisk aktivitet.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening