Skriv ut

Många steg vid diabetes kopplas till bättre blodkärl

11 november 2010.

DAGENS MEDICIN: 10 000 steg – eller 7 kilometer. Diabetespatienter som tillryggalägger den sträckan varje dag håller sina blodkärl i bättre skick än andra.

En ny studie från Linköpings universitet visar att antalet steg en person med typ 2-diabetes tar om dagen ger direkta avtryck i blodkärlen.

I studien utrustades drygt 300 medelålders patienter med stegräknare under tre dagar. Patienterna fick även lämna blodprov där halterna av olika inflammatoriska markörer som till exempel CRP analyserades.

Dessutom mättes blodtryck, BMI, midjeomfång och pulsvågshastighet, som är ett mått på hur stela blodkärlen är.

– Vi ville dels se hur mycket personer med diabetes egentligen rör sig, dels om antalet steg per dag är kopplat till inflammation och stelhet i kärlen, säger Carl Johan Östgren, docent vid Linköpings universitet. 

Studiedeltagarna delades upp i fyra grupper efter hur många steg de tog. Till forskarnas förvåning fördelade sig patienterna ganska jämnt över grupperna, och det största antalet patienter, 89 stycken, hamnade i gruppen som tog flest steg – mer än 10 000 per dag.

– Det motsvarar sju kilometer per dag och anses vara ganska mycket. Vi trodde inte att så många var så fysiskt aktiva, säger Carl Johan Östgren.

Det var tydligt att patienter som tog fler steg om dagen hade mindre inflammation och mindre stela blodkärl, vilket i sin tur innebär lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

– Stegräkning verkar inte bara var ett mått på fysisk aktivitet, utan även på kärlstelhet och inflammatorisk aktivitet, säger Carl Johan Östgren.

Exakt hur sambandet mellan fysisk aktivitet och kärlstelhet ser ut vet forskarna ännu inte. 

– Vi får rota vidare i hur sambandet ser ut, säger Carl Johan Östergren.

Studien presenterades på den amerikanska diabeteskongressen ADA i Orlando i somras.

Forskarna planerar nu att följa upp patienterna om fyra år, för att se om det gått bättre för dem som tog fler steg, när det gäller bland annat kärlstelhet, blodfetter och blodsocker. 

Fakta om undersökningen

Studien omfattade 224 män och 103 kvinnor i åldrarna 55 till 65 år vid 25 vårdcentraler i landstingen i Jönköping och Östergötland. Deltagarna delades in i grupper baserat på antalet steg de tog per dag:
· mindre än 5 000 (stillasittande)
· 5 000–7 499 (lågaktiva)
· 7 500–9 999 (måttligt aktiva)
· mer än 10 000 (aktiva)
Patienterna som tog fler steg per dag hade:
· lägre BMI, bukhöjd och midje­omfång.
· lägre nivåer av inflammationsmarkörerna CRP och IL-6.
· lägre pulsvågshastighet, vilket innebär mindre stela kärl.

Måste jag börja på gym?

Nej, att gå på gym är inte nödvändigt om du vill förbättra din hälsa eller förebygga dina hälsorisker. Raska promenader är faktiskt den vanligaste motionsformen i Sverige och fungerar utmärkt som fysisk aktivitet.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening