Fysisk aktivitet - den bästa medicinen

fys1
Fysisk aktivitet är en av de viktigaste livsstilsfaktorerna som påverkar vår hälsa och risken att drabbas av sjukdom. Här samlas artiklar om nya landvinningar inom detta kunskapsområde. Läs mer på www.fyss.se
Skriv ut

Fibromyalgiasymtom lättar med "livsstil fysisk aktivitet"

12 april 2010.

April 1, 2010 - Sammanlagt 30 minuters "smygmotion", dvs lågintensiv fysisk aktivitet, promenad, trappgång, trädgårdsarbete har lett till signifikant förbättring av upplevd funktionsförmåga samt smärtlindring hos tidigare fysiskt inaktiva fibromyalgiker.

Skriv ut

Raska promenader skyddar kvinnor mot stroke

12 april 2010.

April 8, 2010 - Kvinnor som promenerar mer än 2 timmar om veckan, framförallt dem som går raskt, löper signifikant mindre risk för all form av stroke, jämfört med kvinnor som inte promenerar, enligt resultat från långtidsstudien Women's Healts Study.

Skriv ut

Motion på recept fungerade för dem som var minst aktiva

27 november 2009.

DAGENS MEDICIN: Riksstämman 2009 Bara hälften av dem som fick fysisk aktivitet på recept följde ordinationen. Men de som var i störst i behov av ökad aktivitet var också de som oftast använde receptblanketten.

Skriv ut

Träning fick diabetikers betaceller att fungera bättre

21 oktober 2009.

DAGENS MEDICIN: Medelhög intensitet på träningen kan vara bäst för den som vi förbättra funktionen på sina betaceller, enligt en ny studie.

Måste jag börja på gym?

Nej, att gå på gym är inte nödvändigt om du vill förbättra din hälsa eller förebygga dina hälsorisker. Raska promenader är faktiskt den vanligaste motionsformen i Sverige och fungerar utmärkt som fysisk aktivitet.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening