Fysisk aktivitet - den bästa medicinen

fys1
Fysisk aktivitet är en av de viktigaste livsstilsfaktorerna som påverkar vår hälsa och risken att drabbas av sjukdom. Här samlas artiklar om nya landvinningar inom detta kunskapsområde. Läs mer på www.fyss.se
Skriv ut

Även lätt ökad aktivitet är bra för stillasittande överviktiga kvinnor

30 oktober 2007.

LÄKARTIDNINGEN: Det är väl belagt att dålig kondition är förknippad med ökad risk för folksjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Enligt gängse rekommendationer bör vi vara fysiskt aktiva minst 30 minuter med måttlig intensitet minst fem eller helst alla veckans dagar
Skriv ut

Hjärtsjuka förlänger livet med träning

22 oktober 2007.

2007-10-19 DAGENS MEDICIN

Värdet av fysisk träning vid hjärt-kärlsjukdom har blivit allt tydligare klarlagt på senare år, vilket avspeglas i Socialstyrelsens nya riktlinjer. Regelbunden träning är till och med effektivare än ballongvidgning vid stabil kärlkramp, enligt en studie.

Skriv ut

Styketräning gynsam för överviktiga kvinnor

30 september 2007.

Enligt en amerikansk studie minskar styrketräning två gånger i veckan risken för viktökning hos överviktiga kvinnor före klimakterium. Studien är publicerad i tidsskriften American Journal of Clinical Nutrition.
Skriv ut

Fysiskt aktiv - enkla råd från vården får patienter att röra sig mer

27 april 2007.

Råd från vårdpersonal om fysisk aktivitet ger resultat, enligt en ny SBU-rapport. Patienterna blir mer aktiva, och effekten har visats hålla i sig minst ett halvår. Barn och unga har effekt av att skolämnet idrott och hälsa utvecklas.

Måste jag börja på gym?

Nej, att gå på gym är inte nödvändigt om du vill förbättra din hälsa eller förebygga dina hälsorisker. Raska promenader är faktiskt den vanligaste motionsformen i Sverige och fungerar utmärkt som fysisk aktivitet.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening