Fysisk aktivitet - den bästa medicinen

fys1
Fysisk aktivitet är en av de viktigaste livsstilsfaktorerna som påverkar vår hälsa och risken att drabbas av sjukdom. Här samlas artiklar om nya landvinningar inom detta kunskapsområde. Läs mer på www.fyss.se
Skriv ut

Friska äldre mår sämre av att sluta röra på sig

26 mars 2006.

Friska äldre mår sämre av att sluta röra på sig
[2003-06-10 Dagens Medicin]

Minskad aktivitet är inte en ofarlig del av åldrandet. Det är snarare en markör för kommande funktionsnedsättning. Det anser en grupp forskare från Yale University School of Medicine, USA.

Studien, som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine, har utvärderat sambandet mellan minskad förekomst av fysisk aktivitet och risken för funktionsnedsättning.

I studien ingick 680 personer över 70 år. De delades in i tre grupper, efter en bedömning av deras risk att av andra orsaker drabbas av en funktionsnedsättning och därför få svårt att klara städning, tvätt och andra dagliga aktiviteter, ADL. Deltagarna följdes sedan varje månad under ett och ett halvt år.

Resultaten visar att funktionsnedsättningen i genomsnitt ökade 11,2 procent för varje månad som deltagarna uppgav att de hade minskat sin fysiska aktivitet.

De var de friskaste åldringarna som påverkades mest negativt. De deltagare som vid studiens inledning bedömdes löpa minst risk att drabbas av fysisk funktionsnedsättning, hade 18,7 procent ökad risk att drabbas av funktionsnedsättning för varje månad med minskad aktivitet. I gruppen med måttlig risk bedömdes motsvarande riskökning vara 7,5 procent och bland dem med störst risk fanns inget signifikant samband alls.

Måste jag börja på gym?

Nej, att gå på gym är inte nödvändigt om du vill förbättra din hälsa eller förebygga dina hälsorisker. Raska promenader är faktiskt den vanligaste motionsformen i Sverige och fungerar utmärkt som fysisk aktivitet.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening