Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer visar var vårdcentralen befinner sig i olika mätbara kvalitetsindex (medicinska och administrativa) över tid och i jämförelse med andra liknande vårdenheter.
Skriv ut

Digitalisanvändning kan döda

28 mars 2010.

Under 2007 har en svensk studie publicerats om Digoxins effekt vid långtidsbehandling av förmaksflimmer.  Digitalis har länge använts vid diagnosen förmaksflimmer i tron att det skulle ge positiva effekter.  Studien, som bygger på uppgifter ur Riks-HIA och innehåller data på 20 000 patienter, har emellertid visat att digitalis vid enbart förmaksflimmer utan samtidig hjärtsvikt ökar risken för död med cirka 40% jämfört med att inte ha Digoxin alls.

Skriv ut

Evidensbaserad vård är kostnadseffektiv

28 mars 2010.

Vi har under många år systematiskt arbetat för att förbättra vården på vårdcentralen. Bland annat har vi höjt den medicinska kvalitén genom att inom flera områden införa rationella, säkra, effektiva och evidensbaserade arbetsmetoder. Exempel på sådana områden är användning av röntgen- och laboratorieservice samt läkemedelsförskrivning. Vårt arbetssätt har lett till statistiskt mätbara skillnader jämfört med andra enheter och väckt även landstingets intresse.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening