Läkemedelspolicy

lmpol1

Vårdcentralen Östertull följer noga Läkemedelskommitténs policy samt aktuella behandlingsrekommendationer från SBU (Statens Beredning av medicinsk Utvärdering), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, STRAMA samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden. Dessutom bevakar och implementerar vi nya läkemedelsrelaterade rön från ansedda internationella myndigheter och tidskrifter såsom FDA, EMEA (Europeisk Läkemedelsmyndighet), British Medical Journal, Lancet, Cochrane Library.

Sammantaget har dessa organ arbetat länge för att motverka polifarmacy och den ökande medikaliseringen av enklare självläkande besvär, naturliga förändringar i hälsan samt sådana försämringar som bäst kan hanteras med livsstilsförändringar.

Vi undviker i möjligaste mån under- och överbehandling, indikationsglidning, (läkemedelsförskrivning på icke-godkända indikationer enl FASS) samt otillbörlig påverkan från läkemedelsindustrin. Vi organiserar vår fortbildning inom läkemedelsområdet med hjälp av landstingets återkommande producentobundna information.

Apotekets omfattande receptfria sortiment är ofta ett bra alternativ till receptbelagda preparat, framförallt vid enklare åkommor eller vid besvär av kortare varaktighet eller övergående natur. Din läkare och sköterska kommer vid behov rekommendera lämpliga receptfria alternativ.

Utvärdering och omprövning av insatt medicinering, även för kroniska tillstånd, är en naturlig del av sjukvårdsverksamheten.
Skriv ut

Råd från apotekare gör äldre friskare

12 maj 2009.

DN: Om en apotekare får granska läkemedel som ges till personer över åttio år så halveras de äldres besök på akuten. Dessutom kan åtta av tio sjukhusinläggningar undvikas, visar en ny Uppsalastudie.
Skriv ut

Danmark stoppar receptfritt diklofenak

31 mars 2009.

LÄKARTIDNINGEN: Den danska Lægemiddelstyrelsen har stoppat all receptfri försäljning av diklofenak efter att en stor studie visat en ökad risk för hjärtdöd och hjärtinfarkt även vid kortare tids användning i lägre doser. Men i Sverige förblir medlet receptfritt.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening