Skriv ut

Råd från apotekare gör äldre friskare

12 maj 2009.

DN: Om en apotekare får granska läkemedel som ges till personer över åttio år så halveras de äldres besök på akuten. Dessutom kan åtta av tio sjukhusinläggningar undvikas, visar en ny Uppsalastudie.

– Som apotekare inom vården möter vi dagligen patienter med tjugo olika läkemedel där hälften går att ifrågasätta, säger Ulrika Gillespie, som är doktorand på institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet.

De äldre över åttio år står för en femtedel av all läkemedelsanvändning i Sverige. Många drabbas av biverkningar eller får mediciner som inte bör tas samtidigt.

Ulrika Gillespie har tillsammans med sina kolleger i Uppsala undersökt hur en apotekare i ett vårdteam kan påverka läkemedelsbehandlingen och sjukligheten hos äldre.

– Inläggningarna på sjukhus på grund av läkemedel minskade med hela åttio procent bland de äldre. Tillsammans med vårdpersonalen kan apotekaren öka patientsäkerheten, förbättra vårdkvaliteten och minska kostnaderna, säger hon.

I studien lottades omkring 360 patienter i åldrarna åttio år och uppåt i Uppsala och Enköping till två grupper. En av grupperna fick träffa en apotekare när de kom till sjukhuset, under vårdtiden och när de skrevs ut. Apotekaren listade patientens läkemedel, kontrollerade doser och deltog i patientronder.

Tre av fyra patienter fick ändra sina läkemedel efter granskningen. Vanligast var att patienten fick upphöra med en eller flera mediciner.

De patienter som fick träffa en apotekare gjorde sedan hälften så många återbesök på akuten som de i kontrollgruppen, visar studien som publiceras i veckans nummer av medicintidskriften Archives of Internal Medicine.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, konstaterade nyligen i en rapport att läkemedelsgenomgångar är en av flera insatser som kan lösa problemen med de äldres onödiga mediciner. Regeringen har också riktat särskilda bidrag till läkemedelsgranskningar.

– Det går att minska kostnaderna rejält för sjukvården, säger Ulrika Gillespie


KVINNOR FÅR MER LÄKEMEDEL ÄN MÄN
Äldre som bor i särskilt boende använder i dag i genomsnitt tio olika läkemedel per person. Sedan 1990 har läkemedelsförskrivningen fördubblats till personer över 65 år.

De vanligaste läkemedlen är medel mot hjärt-kärlsjukdom, vätskedrivande medel, sömnmedel, smärtstillande mediciner och antidepressiva medel. Kvinnor får mer läkemedel än män, särskilt psykofarmaka. Ökningen kan bland annat bero på att olika vårdgivare är dåligt samordnade. Dessutom finns nya metoder att behandla åldrandets sjukdomar.