Skriv ut

Snus ökar risken för cancer

21 april 2009.

DN: Riskökningen är 67 procent för cancer i bukspottkörteln. Det slår WHO fast i ny rapport.. Snus ökar risken för cancer i munnen och bukspottkörteln. Den bedömningen gör WHO:s institut för cancerforskning i en färsk studie.
Risken för att drabbas av cancer i bukspottkörteln ökar med 67 procent om man snusar. Det visar en ny studie på 10.000 norska män, varav en tredjedel använde snus. Studien kommer att publiceras i den ansedda medicintidskriften International Journal of Cancer.

Den norska studien är en av anledningarna till att världshälsoorganisationen, WHO, inom kort går ut med en förnyad varning för snus och annan rökfri tobak. Cancer i bukspottkörteln är en av de sjukdomar som har sämst prognos. Bara omkring två procent av patienterna lever fem år efter diagnosen.

Det är WHO:s institut för cancerforskning, IARC, som kommit fram till att snuset har starkare cancerframkallande effekt än man tidigare känt till. I oktober samlades institutets forskarstab och extrainkallade experter från hela världen för ett åtta dagar långt arbetsmöte där all tillgänglig forskning på området analyserades.

Resultatet blev att sambandet mellan rökfri tobak och cancer i munhålan kvarstår samtidigt som experterna nu slår fast att den även ökar risken för cancer i bukspottkörteln, pancreas.

- Även om graden av cancerogen effekt varierar med exponeringsdosen gäller sambandet alla former av rökfri tobak. Flera olika faktorer bidrar till hur stor cancerogen effekt den har på den enskilda individen. Mängden av olika kemiska ämnen, särskilt så kallade nitrosaminer, och brukarens snusvanor och munhygien har betydelse, säger Anders Ahlbom, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet och den svenska forskare som ingår i IARC:s expertgrupp.

I Skandinavien och USA är snus den helt dominerande typen av rökfri tobak, medan olika sorters tuggtobak dominerar i asiatiska och afrikanska länder. Gemensamt för alla typer av rökfri tobak är att den kan framkalla cancer i munhålan.

Det slog IARC fast redan 1985. Då klassades rökfri tobak som ett av de ämnen som är klart cancerframkallande för människor. Bara 87 av de tusentalet kemiska ämnena i vår omgivning som IARC undersökt har denna högsta klassificering.

Trots detta har tobaksindustrin lyckats få gehör för att svenskt snus inte ska förses med varningtexter om att det är cancerframkallande som infördes 1995. Cancervarningen togs bort 2001 efter starka påtryckningar.

- I tidigare studier har det varit svårt att se sambandet mellan just det svenska snuset och muncancer, säger Anders Ahlbom.

Just nu pågår en massiv reklamkampanj för svenskt snus i öststaterna. Budskapet på bland annat stortavlor i S:t Petersburgs tunnelbana är att ryssarna ska byta cigarretterna mot det svenska snuset, eftersom "rökning kan ge cancer".

I Sverige görs samtidigt den första undersökningen om riskerna med snusandet. Den gäller både olika typer av cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Studien leds av Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

- IARC:s klassificering visar om ett ämne är cancerframkallande eller inte. Vi undersöker även andra hälsoeffekter och gör en riskbedömning som visar hur många sjukdomsfall per år som beror på snuset, säger Göran Pershagen.

Undersökningen är beställd av Folkhälsoinstitutet och ska vara klar i november nästa år.


Vi på Vårdcentralen Östertull erbjuder kvalificerad hjälp för att lyckas med snusstopp.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening