Skriv ut

B-vitamin hjälpte inte minnet på sikt

14 november 2014.

(Dagens Medicin) Nu kommer nya data som pekar på att tillskott av B-vitaminer inte gynnar den kognitiva funktionen hos äldre. Två års behandling med folsyra och B12 gav i stort sett ingen effekt alls, enligt en nederländsk studie i tidskriften Neurology.

Resultaten bygger på en uppföljning av över 2900 äldre patienter som lottats till att ta dagliga tabletter med vitaminer eller placebo. Deltagarna var i snitt 74 år och hade alla förhöjda nivåer av aminosyran homocystein, vilket är en riskmarkör för demensutveckling.

Det är tidigare känt att folsyra och B12 kan minska nivån av homocystein. Det gjorde den även i denna studie, men någon effekt på kognitiva parametrar såg forskarna alltså inte, varken när det gällde episodiskt minne, uppmärksamhet och arbetsminne, informationsbearbetning eller  beslutsförmåga.

Däremot sågs en liten statistiskt signifikant förbättring i ett så kallat mini mental test, som mäter en mer sammansatt kognitiv funktion. Skillnaden var dock så liten att den inte bedömdes vara kliniskt relevant och forskarna tror att den kan bero på slumpen.

Resultaten är enligt forskarna samstämmiga med flera andra studier på området som inte visat effekt av B-vitaminer på kognitiv funktion. Den aktuella undersökningen är dock en av de största på området och en av få som haft en uppföljning längre än ett år, skriver forskarna.

Bakom studien står forskare vid Wageningen University i Nederländerna.

Läs abstract till studie:

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening