Patientinformation

Skriv ut

New Guidelines for Exercise in Type 2 Diabetes

28 december 2010.

MEDSCAPE December 16, 2010 — New guidelines issued jointly by the American Diabetes Association and the American College of Sports Medicine stress the crucial role that physical activity plays in the management of type 2 diabetes.
Skriv ut

Medications for Insomnia or Anxiety Linked to 36% Increase in Mortality Risk

27 december 2010.

MEDSCAPE October 5, 2010  Sedative drug use is associated with a 36% increase in mortality risk, according to the results of a population-based study reported in the September issue of the Canadian Journal of Psychiatry.

Skriv ut

Hjälpsökande luras betala för otillförlitligt hormontest

21 december 2010.

I ett öppet brev på DN-s debattsida dömer läkarexpertis ut företaget Scandlab: Verksamheten med hormonanalyser är etiskt och vetenskapligt förkastlig. Oskicket måste stoppas. 

Skriv ut

Många steg vid diabetes kopplas till bättre blodkärl

11 november 2010.

DAGENS MEDICIN: 10 000 steg – eller 7 kilometer. Diabetespatienter som tillryggalägger den sträckan varje dag håller sina blodkärl i bättre skick än andra.
Skriv ut

Unga får allt svårare att sova i 24-timmarssamhället

07 november 2010.

Enligt en ny SBU-rapport drabbas allt fler av sömnbesvär eller insomni – att inte kunna somna, inte sova gott eller att vakna för tidigt. Problemen är vanligare hos kvinnor och äldre och nu ökar även bland ungdomar. Trots vetenskapliga bevis på god effekt av livsstils- och beteendeförändringar, behandlas en stor del med beroendeframkallande sömnmediciner. 

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening