Patientinformation

Skriv ut

Higher Exercise Capacity Equals Improved Survival in Older Adults

22 augusti 2010.

MEDCAPE/HEARTWIRE: August 17, 2010 (Washington, DC) — Exercise capacity is inversely associated with all-cause mortality in older men, according to the results of a new study [1]. The survival benefit was observed among individuals able to participate in moderate daily exercise, such as brisk walking, report investigators.

Skriv ut

Patientinformation om Multimodal Rehabilitering (MMR)

16 augusti 2010.

Vad är MMR-teamet?

MMR-teamet arbetar med rehabilitering av personer med långvarig smärta.

MMR är en förkortning för Multimodal Rehabilitering, vilket innebär att man arbetar med flera behandlingsåtgärder parallellt, psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning. Teamet består av olika yrkeskategorier; sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykoterapeut och kurator som arbetar tillsammans med dig mot en gemensam målsättning.

Hur får jag kontakt med MMR-teamet?

Via din läkare på din vårdcentral.

Vad innebär det att delta i ett behandlingsprogram?

Ett behandlingsprogram pågår i 8 veckor, under dessa veckor har du 2 behandlingar per vecka. Behandlingarna sker enskilt eller i grupp och fokuserar alla på smärthantering. Innehållet i dessa behandlingar kan se olika ut för olika personer. Teamet och du gör tillsammans en bedömning av vilka behandlingsinsatser ditt program ska innehålla.

Vilka resultat kan MMR ge?

Forskning visar att MMR kan minska tiden för upplevd nedsättning av arbetsförmågan.

Skriv ut

Huvudvärk hos tonåringar kopplad till regelbunden rökning och alkoholkonsumtion

12 juli 2010.

MEDSCAPE June 25, 2010 — Regular Smoking, Drinking Linked to Headaches in Teenagers. Being physically active and abstaining from alcohol, caffeine, and tobacco could help prevent headaches in adolescents, a new study suggests.

Skriv ut

Att vara fysiskt aktiv vid ryggskott är bättre än sängvila

12 juli 2010.

MEDSCAPE June 30, 2010 — For Acute Low Back Pain, Staying Active May Be Better Than Bed Rest. Advice to stay active vs bed rest may offer small benefits in pain and function for patients with acute low back pain (LBP), but both approaches are comparable for patients with sciatica, according to the results of a review reported online June 16 in the Cochrane Database of Systematic Reviews.

Skriv ut

Borttagning av kosmetiskt störande hudfläckar

02 juni 2010.

Från och med hösten 2010 startar vi en ny typ av service och kommer att erbjuda en kvällsmottagning där du kan bli av dina godartade men kosmetiskt störande hudförändringar, så kallade mjällvårtor (åldersvårtor eller seborroiska keratoser). Erbjudandet gäller för listade på Vårdcentralen Östertull.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening