Psykosocial resurs

Vårdcentralens psykosociala resurs är för närvarande 

  • beteendevetare 
  • specialutbildad sjuksköterska för samtalsstöd
  • psykolog för KBT (i samarbete med KGAB)
  • KBT-utbildade psykologer på remiss (inom ramen för rehabiliteringsavtal m LT)
  • Oroshjälpen (webbaserad KBT -guidad självhjälp)

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening