Livsstilsmottagning

hs1
Livsstilsmottagning innebär ett samarbete mellan olika personalkategorier där utifrån ett antal flödesscheman fördelas rollerna. Tobaksrökning är den största enskilda risken för folkhälsan i vårt land. Därför jobbar vi aktivt med denna hälsofråga. Öven brist på regelbunden fysisk aktivitet är stor riskfaktor. I samband med besök tas dessa frågor upp och dokumenteras i patientjournalen. En djupare analys görs sedan för att kartlägga och öka motivationsgraden för positiva förändringar.
Visa #
Rubrik
Socialstyrelsens riktlinjer om livsstilsfrågor
Gruppträning minskade behov av läkare på vårdcentral
Screening
Diabetesscreening
Hälsoprofil och hälsokontroll

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening