Skriv ut

Rökning ökar risken för demens

05 augusti 2009.

SVD: Vill man undvika att bli dement som gammal bör man ändra sin livsstil redan i medelåldern. Högt blodtryck, rökning och diabetes hos medelålders medför kraftigt förhöjd risk att drabbas av demens som äldre. Det visar en av de största studierna hittills på området.

Studien som publiceras i veckans nummer av tidskriften British Medical Journal omfattar över 11 000 personer som följts under mer än ett decennium. När studien inleddes 1990 var deltagarna mellan 46 och 70 år gamla. De genomgick då både en fysisk hälsoundersökning och ett kunskapstest. De följdes sedan fram till 2004 för att se hur många som behövde sjukhusvårdas till följd av en demensdiagnos. Totalt handlade det om 203 fall.

Risken att insjukna ökade i takt med åldrandet men det fanns alltså också starka kopplingar mellan livsstilen och risken för demens. Medelålders rökare löpte 70 procent högre risk att bli dementa än ickerökare. För personer med högt blodtryck var risken 60 procent högre medan diabetiker löpte dubbelt så hög risk att insjukna.

Forskarna som är verksamma vid University of Minnesota och John Hopkins Hospital i Baltimore, Maryland, understryker vikten av tidiga livsstilsförändringar för att undvika demens.

"Kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer hos medelålders ser ut att ha större betydelse för att motverka demens än senare livsstilsförändringar. Tidiga kärl- förändringar har en uppenbar betydelse för utvecklingen av demens. Det gäller troligen även vid Alzheimers sjukdom, även om orsakssambandet ännu är oklart", skriver forskarna i artikeln i BMJ.

Även om riskfaktorerna är kända sedan tidigare är studien intressant, tycker Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi och vetenskaplig koordi- natör för det så kallade Kungsholmsprojektet vid Karolinska Institutet i Solna. Kungsholmsprojektet har bland annat visat på vikten av sociala aktiviteter för att motverka risken för demens.

-Studien både bekräftar och förstärker tidigare studier på området. Framför allt visar den på betydelsen av att se om sin hälsa och livsstil redan i medelåldern, säger hon.


Alzheimers sjukdom svarar för 45 procent av demenssjukdomarna. Kärldemens för 20 procent, 15 procent är blandform av Alzheimers sjukdom och kärldemens och 20 procent har andra orsaker. Antalet dementa väntas tredubblas fram till 2050.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening