Skriv ut

Diabetesscreening

18 april 2010.

Typ 2 diabetes (sockersjuka, åldersdiabetes) uppstår oftast över 40-45 års åldern och i typiska fall vid fysiskt inaktivt levnadssätt och övervikt. Diabetes börjar som regel smygande och i under en ganska lång tid (ibland månader - år) efter debuten märks inga subjektiva tecken.

När de typiska symtomen för diabetes först uppträder (onormal trötthet, ökad törst och vätskeintag, stora urinmängder, avmagring, infektionskänslighet), har man oftast haft sjukdomen så länge att allvarliga organskador har hunnit inträffa.  Dessa är kärlförändringar i viktiga organ såsom näthinnan, hjärta, nervsystem, njurar och benen och kan leda till synnedsättning, hjärtinfarkt, stroke, njursvikt och fönstertittarsjuka. Dessa förändringar är bestående och behandling av diabetes bara kan bromsa framtida försämringar.

Det är därför mycket viktigt att i god tid upptäcka en nydebuterad diabetes. Eftersom symtomen i början kan vara diffusa och okarakteristiska, tas det i sjukvården ofta blodsocker som rutinprov vid olika besök - så kallad opportunistisk screening.

dbscr1

Ett annat sätt att upptäcka diabetes är att screena riskgrupper. Vi erbjuder därför, alla våra listade med övervikt och över 50 år att kostnadsfritt testa sitt blodsocker hos oss. Vid förhöjda värden kommer en utvidgad utredning erbjudas. På så vis, hoppas vi, kan förhindra utvecklingen av svåra komplikationer.

Per definition innebär övervikt att man har ett BMI (Body Mass Index) över 25 eller ett midjemått över 102 cm om du är man eller över 88 cm om du är kvinna. Man kan förstås få diabetes även under dessa gränsvärden, varför vi är frikostiga med blodsockerkontroll även vid normalvikt, förutsatt att man har för diabetes typiska symtom.

Det mest tillförlitliga sättet att värdera blodsockernivån är om man tar det på fastande mage.

Du, som är över 50 år, överviktig och listad hos oss, kan, även om du inte har några symtom, ta kontakt med vår mottagningssköterska på tel 010-105 93 30 för att beställa ett blodsockerprov förutsatt att det inte har kontrollerats inom ett år. Om det blir aktuellt med ett prov, måste du vara fastande efter kl 22 på kvällen innan du ska ta blodsockerprov. Vid förhöjda värden kommer vi att erbjuda utvidgad utredning.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Screening i USA

Type 2 diabetes can develop slowly over a period of years. During this time, a person may not know that they have diabetes, but still develop diabetes-associated eye, kidney, or heart problems. For this reason, the American Diabetes Association recommends screening high-risk people every three years after the age of 45.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening