Skriv ut

ASA ges i onödan vid diabetes

15 maj 2013.

DM: Patienter med typ 2-diabetes men som inte har någon hjärt-kärlsjukdom tycks inte få nytta av proppförebyggande behandling med acetylsalicylsyra, enligt en svensk studie i tidskriften BMJ Open

 

Det är tämligen oomtvistat att hjärt-kärlfriska patienter inte bör få acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos som skydd mot hjärtinfarkt och stroke. Huruvida det här också gäller diabetiker är något mer osäkert, även om randomiserade studier också pekat på att behandlignen inte heller här gör någon nytta.

Och att det inte tycks finnas någon sådan nytta bekräftas nu i en observationstudie av forskare vid bland annat Göteborgs universitet som gjort en uppföljning av nästan 20 000 patienter i det nationella diabetesregistret. 

Slutsatsen är att insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom var den samma oavsett om patienterna använde ASA eller inte. Snarare var behandlingen kopplad till ökad risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor. Vidare fanns det en antydan till ökad risk för blödning och magsår bland dem som fick ASA.

I studien ingick totalt 18 646 patienter med typ 2-diabetes utan känd hjärt-kärlsjukdom. 4 608 av deltagarna stod på ASA. Uppföljningstiden var i median 3,9 år.

Enligt forskarna behövs nu fler studier för att utröna eventuella könsskillnader i effekterna av ASA.

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Screening i USA

Type 2 diabetes can develop slowly over a period of years. During this time, a person may not know that they have diabetes, but still develop diabetes-associated eye, kidney, or heart problems. For this reason, the American Diabetes Association recommends screening high-risk people every three years after the age of 45.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening