Skriv ut

Drop-in läkarmottagning ersätts av bokade besök

21 augusti 2012.

Från och med den 3 september 2012 ersätts vår nuvarande drop-in mottagning på förmiddagar med tidbeställda akuta tider. 

dropin2

Kontinuitet och tillgänglighet för prioriterade patientgrupper är så viktiga behov i primärvården att vi behövde ändra vår nuvarande drop-in mottagning till bokade besök. Antalet bokningsbara besökstider kommer att vara oförändrat och sköterskan får bättre möjlighet att boka patienter med prioriterade sjukvårdsbehov. Vårt syfte är att både ge en bättre kvalitet och läkarkontinuitet samt förbättra vår service på läkarmottagningen. Vid upplevd vårdbehov ring 010-105 93 30 för rådgivning eller besök.