Skriv ut

Hälsoprofil och hälsokontroll

28 mars 2010.

Hälsoprofil

Från och med 2010 kommer vårdcentralen stärka sin profilering för hälsofrämjande och sjukdomspreventiv verksamhet. Vi erbjuder våra listade en lång rad service som alla syftar till att i god tid upptäcka och motverka allvarliga hälsorisker som obehandlat leder till sjukdom, lidande och förtida död.

hpr1

Som ett led i detta arbete har två av våra sjuksköterskor genomgått en fortbildning om hälsoprofil. Hälsoprofil är ett beprövat och framgångsrikt sätt att systematiskt kartlägga en individs hälsorisker och gemensamt formulera mål för livsstilsförändringar. Metoden bygger på teorin att en objektiv bild om variabler i hälsotillståndet skapar bättre förståelse och motivation till beteendeförändringar med målet att minska sina hälsorisker.

Vid mötet systematiskt kartläggs fakta om levnadsvanor (kost, tobaks-, alkoholbruk, stress m m) och vissa fysiologiska mätningar görs (blodtryck, vikt, längd, BMI, midjemått, kolesterol, blodsocker) varefter en hälsokurva kan ritas upp. Utifrån resultatet förs sedan en dialog i kognitiv motiverande anda.

Vid behov erbjuds uppföljande läkarbesök till ordinarie avgift (150 kr).

Pris: 722 kr (värdecheck på 250 kr vid nylistning gäller)

Hälsokontroll

Hälsokontroll görs hos läkare och bygger på samma princip som hälsoprofil. Hälsokontroll innefattar emellertid en mera fördjupad bedömning då det även ingår fysikalisk undersökning (allmänstatus, midjemått, vikt, Body Mass Index, körtlar, hjärta, blodtryck, lungor, buk, m m), EKG samt mera omfattande boratorieanalyser (blodstatus, ämnesomsättning, njurfunktion, sänka, blodsocker, kolesterol). 

PSA (prostataspecifikt antigen) hos män tas bara om önskemål efter genomläsning av Socialstyrelsens informationsbroschyr finns kvar.

Vi beräknar även din 10-års risk för hjärt-kärlsjukdom enligt det internationella riskskattningssystemet SCORE. Vid slutet av besöket överlämnas en sammanfattning och tolkning av dina värden. På begäran kan komplettering av prover ske mot extra kostnad (självkostnad).

Inför besöket behöver du fylla i och ta med ett frågeformulär om levnadsvanor.

Pris: 1097 kr (värdecheck på 250 kr vid nylistning gäller)

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening