Skriv ut

Ljusbehandling mot årstidsbunden depression

28 mars 2010.

Ungefär hälften av befolkningen i Sverige känner sig extra trötta och hängiga under hösten. Mellan tre och fyra procent lider så pass mycket att det kallas för årstidsdepression eller SAD, Seasonal Affective Disorder. Behandlingen är i första hand ljusterapi. Från och med hösten 2010 kan vi erbjuda behandling i vårt nybyggda ljusterapirum.

 

lth1

Årstidsvariation

Årstidsdepressioner brukar komma under hösten eller vintern och börjar avta när det blir ljusare i februari-mars. Många känner sig trötta, håglösa, nedstämda, har ett ökat sömnbehov och är extra morgontrötta trots att de sover mycket. Dygnsrytmen kan förskjutas. Man kan känna sig sömnig på dagtid, men piggnar till sent på kvällen. De som är drabbade känner ofta ett ökat sötsug och får ökad benägenhet för viktuppgång.

Brist på ljus

Orsaken till att vi är tröttare under hösten och vintern anses vara att våra ögon inte utsätts för tillräckligt med ljus under dessa solfattiga årstider. Ljuset är nödvändigt för regleringen av melatoninbildningen via tallkottkörteln i hjärnan. Melatonin är hjärnans sömnmedel som produceras nattetid och när vi annars befinner oss under tillräckligt lång tid i mörker. Dagtid i ljuset minskar eller avbryts bildningen ganska snabbt. Sommartid får vi tillräckligt med ljus för att denna dygnsrytmik ska fungera normalt. Hos personer med årstidsdepression fortsätter hjärnan att producera sömnhormonet melatonin även efter att de vaknat, vilket ger en obalans i signalsubstanserna. Varför vissa individer är mer sårbara än andra vet man inte säkert.

Ljusterapi

Det är svårt att göra placebokontrollerade, dubbelblinda studier på ljusbehandling. Många experter är dock eniga om att den mest effektiva behandlingen av vinterdepression är så kallad ljusterapi. Behandlingen går till så att patienten sitter i speciella vitmålade ljusrum varje dag under två veckors tid. Allt i rummet är vitt och patienten har en vit rock på sig. Behandlingstiden varierar beroende på ljusstyrkan, ca 2 timmar vid 2-3000 Lux men i vårt ljusrum kan det räcka med 50 minuter då ljusstyrkan är extremt intensiv och ligger på ca 7000 Lux i ögonhöjd. Ljuset kommer från speciella ljusrör.

ljusrum1

De flesta som behandlas mår betydligt bättre efter en behandlingsperiod och klarar sig under vintern. Men hos hälften av patienterna kan besvären komma tillbaka efter några veckor. De kan då få stödbehandling 1-3 gånger i veckan.

Så mycket ljus som möjligt

För dem som har möjlighet är, för att förebygga vinterdepression, det bästa att åka söderut till solen 1-2 veckor i november. Man ska också vara ute så mycket som möjligt när det är ljust mitt på dagen och se till att man utsätter sig för så mycket ljus som möjligt.

Ljusbehandling på vårdcentralen

För att få ljusbehandling hos oss måste man ha en konstaterad diagnos via sin läkare. Att få behandling på sin egen vårdcentral är en unik service och vi är glada och stolta över att kunna erbjuda detta till våra listade. Behandlingen för Östertulls listade är kostnadsfri.


Referenser:

Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression (SBU-rapport 2007)

The Efficacy of Light Therapy in the Treatment of Mood Disorders: A Review and Meta-Analysis of the Evidence (Am J Psychiatry 2005)

A Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of Light Therapy and Fluoxetine in Patients with Winter Seasonal Affective Disorder (Am J Psychiatry 2006)

 

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening