Skriv ut

Lungfunktionsundersökning

18 april 2010.

Majoriteten av rökare får en raskare försämring av sin lungkapacitet jämfört med ickerökare. Denna försämring leder hos många till den fruktade sjukdomen KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) vilket innebär nedsatt lungfunktion och kronisk inflammation i luftvägarna. Man orkar inte anstränga sig som friska och oftare drabbas av plågsamma, långdragna luftrörsinfektioner med andtäppa, pip i bröstet och orkeslöshet.

spiro2

Spirometri är en lungfunktionsundersökning som görs med hjälp av en apparat kopplad till ett datorprogram. Genom att blåsa i ett speciellt mätinstrument, registreras lungans elasticitet och kapacitet. Programmet beräknar också den så kallade lungåldern.

Du som är rökare och över 45 år erbjuds kostnadsfri bedömning av lungfunktionen. Vi hoppas kunna ge dig ett bra underlag för beslut om dina fortsatta rökvanor.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening