Skriv ut

Tidig upptäckt av riskbruk

09 oktober 2010.

Hösten 2010 har Östertull, tillsammans med två andra vårdcentraler, valts till modellvårdcentral i östra länsdelen för riskbruksprojektet (Tidig Upptäckt av Riskbruk: TUR). TUR är ett landstingsorganiserat sjukdomsförebyggande projekt. Syftet med projektet är att inom primärvården uppmärksamma problemen kring riskfylld alkoholkonsumtion, utveckla rutiner och handlingsplan för ett effektivt alkoholpreventivt arbete.

alk1

En av våra distriktssköterskor, som sedan tidigare är utbildad i hälsosamtal och hälsoprofil, har genomgått en särskild FHI-utbildning. 

En handlingsplan för effektivisering och förfining av våra arbetsrutiner är under omarbetning. I övrigt är naturligtvis frågor om alkoholvanor, tillsammans med frågor kring tobaksanvändning, fysisk aktivitet, kost och stress, en integrerad och naturlig del av vårt sjukdomspreventiva och hälsofrämjande arbete och ingår i den dagliga rutinen vid de flesta kontakter. Skälet är att för hög alkoholkonsumtion hos upp till 15% av befolkningen utgör idag en viktig hälsorisk som med relativt enkla medel (information, brief intervention) framgångsrikt kan reduceras. 

Dialogen kring dessa frågor sker i en förtroendefull, empatisk, lyssnade atmosfär och motiverande samtalsanda. Forskningen visar att vetskap om den egna konsumtionens risknivå med stor sannolikhet kan hos de flesta människor skapa motivation till hälsosamma förändringar. Vid upptäckt av hittills odiagnostiserade allvarligare alkoholproblem såsom beroende och missbruk blir en hänvisning till Beroendekliniken. 

Utökad service

Utöver den ordinarie verksamheten

  • Hög telefontillgänglighet
  • Akuttider varje dag
  • KBT hos psykolog 
  • Kurator för samtalskontakt
  • Hälsokontroller och hälsoprofil
  • Ljusbehandling

Öppettider

Måndag - Fredag   kl 07:30 - 17:00
Läkarbesök efter kl 17:00 enl särskild
överenskommelse.

Kontakt / Recept / Avbokning

Webb            Mina vårdkontakter
Telefon 010-105 93 30

Jag vill veta mer om webbtjänster...

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening